V četrtek, 20. 6. 2024, so se pod krošnjami pred šolo zbrali pohvaljeni učenci, ki so na določenem področju pozitivno izstopali ter s svojim ravnanjem, vedenjem ali delom prekosili druge.

Pohvaljeni so bili za vestno in prizadevno opravljanje šolskih obveznosti, srčnost in nesebično nudenje pomoči sošolcem, vljudnost in spoštljiv odnos do sošolcev ter vseh zaposlenih delavcev šole. Prav tako so jih razredniki pohvalili za dobre učne rezultate, prijazno pomoč mlajšim učencem pri urejanju šolskega vrta, za samoiniciativno medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje, za sodelovanje na prireditvah, uspešno vključitev v novo okolje in izjemen napredek pri usvajanju slovenskega jezika.

Učenci so poleg pohval dobili tudi knjižne nagrade, ki jih je prispeval šolski sklad, posladkali pa so se s sladoledom in sadjem.

Pohvaljenim učencem iskreno čestitamo. Naj vam bo ta pohvala spodbuda, da boste še naprej sejali dobra dela in dajali zgled drugim.

aktiv šolskih svetovalnih delavk