V tabeli je urnik kosil v podaljšanem bivanju za tekoče šolsko leto.