Na šoli pripravljamo dietno prehrano za učence, katerih starši predložijo dieto, ki jo predpiše zdravnik specialist, kar pomeni, da morajo starši pridobiti potrdilo in usmeritve za dietno prehrano od zdravnika. V primeru, da potrdila zdravnika ni, se predvideva, da zdravstvo ni prepričano v pozitivne učinke diete in ne želi prevzemati odgovornosti za kakršne koli zdravstvene posledice posebnega prehrambnega režima. Pri alergiji na določeno živilo je dieta z izključitvijo znanega alergena najpomembnejši način življenja.

Dietna obravnava poteka individualno za vsakega učenca posebej.

Starši so dolžni vsako spremembo diete sproti javljati razredniku in organizatorju prehrane.

Dolžnosti staršev:

  • starši so dolžni opozoriti na prehranske posebnosti učenca z zdravniškim potrdilom otrokovega pediatra ali Dietne posvetovalnice na Pediatrični kliniki še pred vstopom v šolo (približno mesec pred vstopom) oz. med šolskim letom,
  • za vsako novo šolsko leto prinesite novo zdravniško potrdilo (prvih 14 dni v septembru),
  • pisno javljati spremembe o izvajanju diete organizatorju prehrane,
  • dosledno javljajo odsotnost učenca z dietno prehrano preko portala eAsistent ali na elektronski naslov kuhinje – kuhinja@os-marijevere.si. V primeru, da sporočanje preko spleta ni možno, lahko spremembe sporočijo preko telefona: 01/8303146.

Organizator šolske prehrane: Teja Strlič