Šolska shema je opredeljena z uredbo in je EU finančna pomoč šolam, vključno s slovenskim sofinanciranjem, za dobavo sadja in zelenjave ter mleka in določenih mlečnih izdelkov. Sadje, zelenjavo in mleko iz šolske sheme bomo razdeljevali otrokom v šoli kot dodaten obrok.

Cilj Šolske sheme je povečanje uživanja sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov pri otrocih, saj se prehranske navade oblikujejo v otroštvu. Prispevala naj bi k spodbujanju zdravih prehranskih navad in uživanju lokalno pridelane hrane.

V šolski shemi učencem brezplačno razdeljujemo dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezujemo s kmetijstvom, izobražujemo o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane.

Projekt bomo na šoli izvajali dvakrat tedensko, od ponedeljka do petka, dan delitve bo odvisen od jedilnika šolske malice.