Pravila delovanja

Pravila veljajo od 1. 9. 2017, z dvema dopolnitvama, ki so bila sprejeta 20. 2. 2019.

V teku je postopek oblikovanja in sprejemanja novih pravil delovanja šolskega sklada.

Programi in poročila

Šolsko leto 2023/24