Jožica Senica Zabret, 7. 07. 2022

Šolsko leto je razdeljeno na dve ocenjevalni obdobji. Prvo ocenjevalno obdobje traja od 1. 9. 2022 do 27. 1. 2023, drugo od 30. 1. 2023 do 23. 6. 2023, razen za učence  9. r, za katere traja do 15. 6. 2023. Realizirali bomo 190 dni pouka.