Vsako leto, 22. marca, pod okriljem Združenih narodov obeležujemo svetovni dan voda. Letošnja parola je Voda za mir.

Več kot 3 milijarde ljudi po vsem svetu je odvisnih od voda, ki prečkajo državne meje. Ker se vpliv podnebnih sprememb povečuje, je znotraj držav in med državami nujno sodelovanje pri varovanju in ohranjanju našega najdragocenejšega vira. Z rastjo prebivalstva bo voda postajala vse pomembnejša v boju proti revščini in degradaciji okolja.

Na šoli smo se pogovarjali o pomenu in varovanju čiste in pitne vode. Ugotovili smo, da lahko tudi mi z majhnimi dejanji  sodelujemo in tako ohranjamo vode v Sloveniji čiste.

Več si lahko preberete na povezavi:

Svetovni dan voda 2024: Voda za mir (gradivo ZN) – Slovensko društvo za zaščito voda (sdzv-drustvo.si)