Erasmus+ projekti Evropske unije mednarodnega sodelovanja

Nacionalna agencija CMEPIUS vsako leto razpiše natečaj za šolske mednarodne projekte KA1 in KA2. Erasmus+ je program Evropske unije, ki naslavlja mednarodno sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namen programa Erasmus+ je dvig kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepitev socialne kohezije in konkurenčnosti gospodarstva Unije.

Na OŠ Marije Vere od leta 2018 izvajamo projekte Erasmus + KA1 in KA2. Projekti KA1 so namenjeni mobilnosti šolskega osebja (izobraževanjem učiteljev in šolskega osebja v državah EU), projekti KA2 pa so namenjeni partnerstvom med šolami in drugimi inštitucijami v EU. Uspešno smo zaključili dva projekta KA1 Zdravo življenje za gibko mišljenje in Narava nas vzgaja. Projekta sta bila usmerjena v povečanje gibanja in pouka na prostem z namenom razvijanja zdravega življenjskega sloga in dobrega počutja.

V šolskem letu 2023/2024 pa zaključujemo sodelovanje v projektu KA2 z naslovom MindsetGO 2.0. Sodelujemo s partnerskimi šolami iz Švedske, Španije, Francije in Romunije. Skupaj razvijamo kulturo pozitivne naravnanosti do učenja in truda, ki je potreben za doseganje zastavljenih učnih ciljev.

V razpisnem letu 2023 je bila naša prijava na KA1 ponovno uspešna in odobrena so nam bila sredstva za izvedbo projekta Moja-tvoja-naša šola, ki bo med vsemi deležniki na šoli vzpodbujal prostovoljstvo in gradil odprto in sprejemajočo družbo tudi za učence z manj priložnostmi. Do leta 2025 bomo izvedli tri mobilnosti za učence, ki se jih bo udeležilo po pet učencev ter osem izobraževanj za učitelje.

Želimo si, da bi z internacionalizacijo šole učencem omogočili boljše izobraževalne in zaposlitvene zmožnosti ter jih izobrazili za aktivno evropsko državljanstvo. Učitelji in šolsko osebje na podlagi projektov Erasmus+ pridobivajo dodatna strokovna znanja in tako razvijajo inovativne in sodobne učne pristope.

Koordinatorica, Kristina Ločniškar