eTwinning je skupnost evropskih šol. Pedagoškim delavcem (učiteljem, ravnateljem, knjižničarjem …), ki delajo v šolah po Evropi, ponuja spletni portal, ki omogoča povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, izmenjavo izkušenj in še veliko več. Člani skupnosti eTwinning so člani najbolj živahne izobraževalne skupnosti v Evropi. eTwinning spodbuja sodelovanje evropskih šol s pomočjo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, tako da nudi podporo, orodja in storitve, ki šolam poenostavljajo oblikovanje kratkoročnih in dolgoročnih partnerstev na katerem koli predmetnem področju.

Platformi eTwinning in School Education Gateway sta se združili v Evropsko šolsko izobraževalno platformo, kar za uporabnike pomeni lažji dostop in poenotenje ter večjo preglednost.

Projekt učencem omogoča razvijanje naslednjih VIZ ciljev:

 • urjenje komunikacije v tujem jeziku, medkulturno izobraževanje,
 • zavedanje o pomenu lastne kulture in bogatitvi evropskega kulturnega prostora,
 • projektno in raziskovalno delo,
 • razvijanje IKT kompetenc, medkulturni trening socialnih in komunikacijskih kompetenc.

eTwinning ponuja tudi številne spletne priložnosti za brezplačen in kontinuiran poklicni razvoj učiteljev. Projekt učiteljem omogoča razvijanje naslednjih ciljev:

 • iskanje partnerstev v evropskih državah,
 • izmenjava dobre prakse,
 • pridobivanje novih kompetenc (IKT, medkulturna znanja, jezikovne spretnosti),
 • (so)oblikovanje in vodenje mednarodnih projektov,
 • strokovna podpora pri oblikovanju in izvedbi projektov,
 • udeležba na brezplačnih strokovnih izobraževanjih v okviru evropskih držav,
 • udeležba na spletnih izobraževanjih,
 • vključitev v tematske skupine učiteljev iz različnih evropskih držav.
 •  

V šolsekm letu 2020/2021 smo na šoli izvedli naslednje dejavnosti:

 • sodelovanje učiteljev iz Španije, Turčije in Slovenije (izmenjava dobrih praks, možnost sodelovanja v projektih in mednarodnih natečajih)
 • sodelovanje učencev 6. razredov v okviru dodatnega pouka v projektu ‘What’s up mate?’ (dvig komunikacijskih spretnosti v tujem jeziku in uporaba IKT orodij ( dvig IKT kompetenc)
 • sodelovanje z učitelji EU šol v okviru KA2, z naslovom MindSet Go 2.0 (platforma za hrambo, oblikovanje in dodajanje dokumentov, ki so na voljo vsem sodelujočim v projektu)
 • sodelovanje učiteljev na webinarjih in dogodkih

V šolskem letu 2022/2023 smo v okviru projekta izvedli naslednje dejavnosti:

 • sodelovanje učiteljev v vsaj enem projektu eTwinning (kot popestritev ali nadgradnja pouka angleščine in drugih predmetov ter v okviru učnih vsebin povezanih s poukom),
 • razširitev utečenih šolskih projektov na mednarodni prostor – iskanje partnerstev v okviru mreže eTwinning,
 • vključitev učiteljev v tematske skupine eTwinning,
 • udeležba učiteljev na izobraževalnih dogodkih in pridobitev certifikatov z izobraževanj ter diseminacija pridobljenih znanj in veščin,
 • udeležba učiteljev na spletnih seminarjih – webinarjih, tečajih in dogodkih.

Koordinatorici, Kristina Ločniškar in Tanja Slanšek Marinšek