Vsako šolsko leto organiziramo tabor doživljajske pedagogike. Tabor je prvenstveno namenjen učencem s težavami v odraščanju, socialno manj spretnim učencem in učencem v različnih stiskah. Namen tabora je pridobivanjem novih prijateljskih vezi, krepitev socialnih veščin in samopodobe.