Dragi 9-šolci! Spodaj vam pošiljamo povezavo do videovodiča za uporabo programa Kam in kako. Program ste nekateri že reševali pri šolski svetovalni delavki, druge pa vabimo, da to storite sedaj.Videovodič lepo prikazuje način uporabe in vse možnosti, katere ponuja program Kam in kako. Lahko vam je v veliko pomoč pri odločanju za poklic, srednjo šolo.Vsi tisti, ki bi program radi uporabljali, se preko el. pošte obrnite na svetovalno delavko Heleno Sternad, da vam posreduje registracijsko kodo, s katero boste vstopali.Elektronski naslov svetovalne delavke je svetovalna.sluzba@os-marijevere.si

Povezava do videovodiča:

Kam in kako?